Mediatietokannan tyhjentäminen

Jolla Care -

Sailfish OS:ssä on työmyyrä nimeltä Tracker. Tracker käy läpi kaikkia media- ja dokumenttikansioita Sailfish-laitteessa ja muistikortissa (jos on) ja luo rekisterin löytyneistä tiedostoista. Kutsumme tätä rekisteriä mediatietokannaksi tässä tukiartikkelissa.

Sailfishin mediatietokanta sisältää musiikkitiedostojen, kuvien, videoiden ja dokumenttitiedostojen sijainnit talletuskansioissaa.

 

1. Sailfish Utilities

Mediatietokanta saattaa mennä sekaisin. Tässä tilanteessa sen voi virkistää ja korjata käyttäen Sailfish Utilities- apuohjelmaa. Laite on syytä käynnistää uudelleen tämän jälkeen. Tracker tarvitsee sen jälkeen muutaman minuutin luodakseen tietokannan uudelleen.

2. Komentorivi

Jos mediatietokanta on oikein pahasti korruptoitunut, voi olla tarpeellista mennä komentoriville (Terminal-sovellus) tyhjnetämään se. Tässä ohjeemme Kehitystilaa varten. Huomaa, että alla olevat komennot eivät poista itse mediatiedostoja - ne tyhjentävät vain niiden rekisterin.

  

Anna Terminaalissa komento

tracker reset -e

...tai jopa

tracker reset -r

 

Komennon käyttö:

tracker reset [OPTION...]
Help Options: -h, --help Show help options
Application Options:
-r, --hard Kill all Tracker processes and remove all databases
-e, --soft Same as --hard but the backup & journal are restored after restart
-y, --yes Skip interactive verification for reset.
-c, --config Remove all configuration files so they are re-generated
on next start
-f, --file=FILE
Erase indexed information about a file, works recursively for directories

3. Esimerkki komennon ajamisesta

[nemo@sony ~]$ tracker reset -e
CAUTION: This process may irreversibly delete data.
Although most content indexed by Tracker can be safely reindexed, it can't be assured that this is the case for all data. Be aware that you may be incurring in a data loss situation,
proceed at your own risk.
Are you sure you want to proceed? [y|N]: y
Found 4 PIDs?
Killed process 15410 ? ?tracker-miner-fs?
Killed process 15411 ? ?tracker-extract?
Killed process 15412 ? ?tracker-store?
Killed process 22142 ? ?tracker?
Setting database locations
Checking database directories exist
Checking database version
Checking database files exist
Removing all database/storage files
Removing first index file:'/home/nemo/.cache/tracker/first-index.txt'
Removing last crawl file:'/home/nemo/.cache/tracker/last-crawl.txt'
Removing database:'/home/nemo/.cache/tracker/meta.db'
Removing db-locale file:'/home/nemo/.cache/tracker/db-locale.txt'
[nemo@sony ~]$ 
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk