Miten siirtää SMS/MMS-viestit Jollasta PC:hen

Jolla Care -

Tämä artikkeli kertoo, miten kopioida teksti- ja multimediaviestit Sailfishin SQLite-tietokannasta CSV-tiedostoihin. HUOM: MMS-viestien liitteet on käsiteltävä erikseen - ne eivät sisälly CSV:hen.

  • Laita Kehitystila päälle
  • Avaa Terminal-sovellus ja luo SSH-yhteys PC:stä Sailfish-laitteeseesi
  • Anna seuraavat komennot
cd /home/nemo/.local/share/commhistory
sqlite3 commhistory.db

sqlite> .headers on
sqlite> .mode csv
sqlite> .output SMS.csv
sqlite> select * from events where type = 2;
sqlite> .output MMS.csv
sqlite> select * from events where type = 6;
sqlite> .quit

mv *.csv /home/nemo
  • Sulje SSH-yhteys ja irrota USB-kaapeli
  • Liitä puhelin PC:hen uudelleen USB:llä, nyt MTP-tilassa
  • Siirrä tiedostot SMS.csv ja MMS.csv laitteestasi PC:hen
  • Avaa CSV-tiedostot Excelillä tai Libre Officella. Tee "Teksti sarakkeisiin"-operaatio ("Text to columns") sarakkeessa A käyttäen pilkkua erottimena.

Sarake A sisältää nyt sinun lähettämien viestien sisällöt ja sarake P sinun vastaanottamasi sisällöt.

Viestien lukeminen käy helpommin kopioimalla ne taulukko-ohjelmasta Wordiin (tai vastaavaan).

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk