Millaisia SD-kortteja ja tiedostojärjestelmiä Sailfish OS tukee?

Jolla Care -

Tämä artikkeli kirjoitettiin uudelleen sen jälkeen, kun Sailfish 3 oli julkistettu. OS-versio 3.0.0 toi korjauksia muistikorttien alustamiseen ja tuen niiden salauksen.  Nämä uudet toiminnot eivät toimi vanhemmilla Sailfish-versioilla. Ole hyvä, ja päivitä laitteesi uusimpaan OS-versioon.

Sailfish OS tukee mikro-SD -kortteja kokoon 32 gigatavua (Gt) saakka ilman kortin alustamista.

Laitteen käynnistyessä kortti liitetään järjestelmän osaksi automaattisesti. Sen jälkeen esimerkiksi Galleria näyttää myös kortilla olevia kuvat ja videot.

 

 

1. Muistikorttien tiedostomuodoista

1.1. Yhteensopivat kortit ja tallennusmuodot

Sailfish OS tukee mikrokokoisia SDHC-kortteja, mikä tarkoittaa 32 Gt:n maksimikapasiteettia. Tuetut  tallennusmuodot ovat FAT32 ja ext4.

Sailfish OS osaa käsitellä myös kortteja, joiden tallennustila on suurempi (64 Gt, 128 Gt, jopa enemmän). Nämä SDXC-muistikortit myydään tyypillisesti alustettuina exFAT-muotoon, joka ei ole Sailfish OS:n tukema. Siksi nämä muistikortit tulee alustaa ext4-muotoon, ennen kuin niitä voi käyttää Sailfish-laitteissa. Vaihtoehtoina on alustaa kortti tietokoneella ennen sen laittamista Sailfish-laitteeseen tai että käyttäjä antaa Sailfishin alustaa kortin valikossa "Asetukset > Tallennustila". Pidä mielessä, että kortin alustaminen pyyhkii kaiken kortissa olevan tiedon pois.

Huomaa, että Windows- ja Mac-tietokoneet eivät pysty suoraan näyttämään ext4-korttien sisältöä. On kuitenkin niin, että jos ext4-kortti laitetaan Sailfish-laitteeseen, joka puolestaan kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen valiten tiedonsiirtotilan (MTP), silloin kortti ja sen sisältö näkyvät tietokoneen tiedostonhallinnassa.

Jos laitat yhteensopimattoman muistikortin puhelimeesi (esim. exFAT-muotoisen), Sailfish OS näyttää valikossa "Asetukset > Tallennustila" varoituksen "Tiedostojärjestelmä ei ole yhteensopiva. Muistikortti täytyy alustaa".

SD-tukematon.png

On mahdollista, että Sailfish-laitteet eivät tunnista kaikkia muistikorttimerkkejä ja -malleja.

Tämä artikkeli koskee myös ulkoisia tallennusvälineitä, jotka kytketään erityisellä USB On-The-Go -kaapelilla Sailfish-laitteeseesi.

 

 

1.2. Sanastoa

SD-kortin sisältö voidaan suojata salaamalla se (engl. 'encrypt') [1]. Sailfish OS -sukupolvi 3 tukee tätä toimintoa.  Sailfish OS:n käyttämä salausmenetelmä on Linux Unified Key Setup (LUKS) [2].

Salaamaton muistikortti otetaan automaattisesti käyttöön (engl. 'mount') [3], kun laite käynnistetään. Tämän jälkeen sovellukset kuten Galleria voivat näyttää kortilla olevia kuvia ja videoita. Kamera-sovellus voidaan asettaa tallentamaan kuvat ja videot suoraan kortille.

Salatun muistikortin lukitus on ensin avattava valikossa "Asetukset > Tallennustila", ennen kuin kortti on sovellusten käytettävissä.

 

2. Muistikortin alustaminen Sailfish OS:lla

Korttiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään valikossa "Asetukset > Tallennustila". Paina ja pidä muistikorttia tarkoittavaa kuvaketta. Tällöin ponnahdusvalikko komentoineen ilmestyy.

AInakaan vielä (Sailfish OS 3.2) käyttäjä ei voi valita, mihin muotoon muistikortti alustetaan. Sailfish OS alustaa FAT32-muotoon kortit, joissa on 32 Gt tai sitä vähemmän tallennustilaa, ja tätä isommat kortit ext4:ään.

Ennen kuin muistikortti voidaan alustaa, se on poistettava käytöstä (engl. 'unmount'). Tämä tehdään ponnahdusvalikon komennolla "Poista käytöstä".

 

 

Rajoituksia:

  • Et voi käyttää Sailfish OS:llä salattua muistikorttia tietokoneessasi.
  • Et voi käyttää tietokoneella salattua muistikorttia Sailfish OS -laitteessa.

 

2.1. Muistikortin alustaminen salaamatta korttia

Seuraava kuuden kuvan sarja esitää, miten kortin alustaminen tehdään. Tässä tapauksessa emme halua salata korttia. Huomaa, että kortti on ensin poistettava käytöstä (sivun "Asetukset > Tallennustila" ponnahdusvalikon komennolla), minkä jälkeen kortti näkyy kuten ensimmäisessä kuvassa alla (vaihtoehtoisesti alimmalla rivillä voi näkyä kortille aiemmin annettu lempinimi).  Käytä sitten ponnahdusvalikon komentoa "Alusta".  Toisen kuvan esittämä näkymä ilmestyy.

SD-pois.k.png  SD-alusta.png  SD-vahvista.png

SD-alustetaan.png  SD-alustettu-pois.k.png  SD-alustettu-k.png
   

Kolmannen kuvan esittämässä vaiheessa sinun on vielä hyväksyttävä alustusprosessi. Kuvassa 4 tehdään varsinainen alustus. Sitten kun näet kuvan 5 näkymän, paina ja pidä taas muistikortin kuvaketta ja valitse "Ota käyttöön" ponnahdusvalikosta - nyt korttisi asetetaan sovellusten saataville. Kuudennen kuvan näkymässä alustus on valmis ja kortti on käytettävissä.

 

2.2. Muistikortin alustaminen ja salaaminen

Muistikortin alustaminen ja salaaminen samalla kerralla eroaa pelkästä alustamisesta vain alla olevan kuvan 2 kohdalla, jossa on luotava tunnuslause (salasana). Sitä tarvitaan, kun salattu kortti avataan käyttöä varten. 5:nnessä kuvassa alla kortti on alustettu ja salattu. Se on vielä liitettävä järjestelmään ponnahdusvalikon komennolla "Ota käyttöön".

Salatun kortin voi alustaa uudelleen vain sen ollessa lukitussa tilassa. Alustaminen poistaa salauksen, sillä mahdollisuus salata kortti on tarkoituksella jätetty pois tästä tilanteesta. Tämän jälkeen kortti on alustettu, mutta salaamaton. Voit sitten alustaa kortin uudelleen salauksen kanssa, jos se on tarpeellista.

Muistikortin salaaminen alustamatta sitä (siis poistamatta kortilla olevia tietoja) ei ole mahdollista.

SD-pois-k-ID-koodi.png  SD-alusta-salaten.png  SD-vahvista-alustus-ja-salaus.png

SD-taas-alustetaan.png  SD-salattu-pois.k.png  SD-salattu-k.png

 

 

 

2.3 Salatun muistikortin käyttäminen

Joka kerta, kun käynnistät Sailfish-laitteesi, sinun on avattava salattu muistikortti valikossa "Asetukset > Tallennustila" ponnahdusvalikon komennolla "Poista lukitus", jotta kortti olisi sovellusten käytettävissä. Tämä komento sisältää komennon "Ota käyttöön".  Ilman lukituksen poistoa sovellukset eivät "näe" korttia. Esimerkiksi Kamera-sovellus ei voi tallentaa kuvia korttiin, eikä Galleria voi näyttää kortissa olevia kuvia.

Heti kun kortin lukitus on avattu, se näkyy sovelluksille ja käyttäjälle samalla tavalla kuin salaamaton kortti. Salatun ja salaamattoman kortin käytössä ei ole eroa sovellusten näkökulmasta.

Alla olevat kuvat esittävät vaiheittain, miten salatun kortin lukitus poistetaan ja kortti otetaan käyttöön:

SD-lukittu-salattu.png  SD-lukittu-avaa.png  SD-lukittu-valtuuta.png

SD-salattu-avattu.png 
   

 

Käytä ponnahdusvalikon komentoa "Poista käytöstä" tai "Lukitse", kun haluat estää sovelluksia näkemästä kortin sisältöä.

Kun sammutat Sailfish-laitteen, jossa on salattu muistikortti, kortti lukittuu automaattisesti.

  

 

3. Muistikortin alustus ext4-muotoon Linux PC:llä

Saattaa olla, että SD-kortin alustus ei toimi kaikille korteille (varsinkaan ison tallennustilan korteille) Sailfishin alustustoiminnolla.  Kortin alustus tietokonetta käyttäen voi olla ratkaisu ongelmaan sellaisessa tapauksessa.

Suosittelemme alustamaan kortin ext4-muotoon käyttäen Linux-tietokonetta (tai Windows-tietokoneeseen asennetulla  PartitionGuru -sovelluksella tai vastaavalla). Ennen kuin aloitat työn, varmista, että tiedät korttisi osoitteen (laitenimen) sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, jotta et vahingossa alustaisi väärää korttia tai levyä.

 

Alustus Linuxilla:

Seuraavien ohjeiden pitäisi riittää kortin alustamiseen. Jos SD-korttisi on ainoa Linux-tietokoneessa oleva kortti, se todennäköisesti näkyy laitenimellä " /dev/mmcblk0p1 ", minkä voit varmistaa komennolla

lsblk

On hyvä ajaa komento " lsblk "  sekä kortin ollessa asetettuna tietokoneen korttiloveen että ilman korttia, jotta varmistuisit, millä nimellä kortti näkyy tietokoneessa (tarkkailemalla eroa).

Näin alustat SD-kortin ext4-muotoon:

umount /dev/mmcblk0p1
sudo mkfs.ext4 -L "
lempinimi" /dev/mmcblk0p1

 

4. Tiedostopolku SD-kortille (Sailfish 3)

Tiedostopolku SD-kortille (siis sen sijainti) Sailfish OS -järjestelmässä on seuraava:

  • Symbolinen linkki:
    /media/sdcard/<uuid>
  • Todellinen polku:
    /run/media/nemo/<uuid> 

jossa <uuid> tarkoittaa kortin yksilöllistä tunnistekoodia.

 

 

5. Tietojen siirtäminen Sailfish-laitteesi ja SD-kortin välillä

Jos sinulla on Windows tai Linux PC, lue tämä artikkeli.

Jos sinulla on Mac, lue tämä artikkeli.

 

 

---------------------

[1] Salauksessa (engl. 'encryption') viesti tai tieto muutetaan salausalgoritmia käyttäen sellaiseen muotoon, että sen voi lukea vain, jos salaus ensin puretaan.
Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Salaus

[2] Linux Unified Key Setup (LUKS)
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Unified_Key_Setup

[3] Liittäminen (engl. 'mount') on prosessi, jolla käyttöjärjestelmä laittaa tallennusvälineen tiedostot ja hakemistot käyttäjän ja sovellusten saataville laitteen tiedostojärjestelmän kautta.
Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_(computing)

 

 

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk