Miten otan kuvia kameralla?

Jolla -

Kosketa kuvaketta 'Kamera'  icon_camera.pngsovelluksen käynnistämiseksi.

Lyhyesti Kameran ominaisuuksista

Kaksi tapaa ottaa kuvia:

 • Voit ottaa kuvan heti koskettamalla laukaisinpainiketta take_picture.png

 • Voit myös painaa jommankumman äänenvoimakkuusnäppäimen (laitteen sivulla) alas, tähdätä ja päästää näppäimen ylös. Tällä tavalla saat terävämpiä kuvia (Huom: Android-sovelluksien kamerat eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta!)


Huomaa, että kameraa voi käyttää sekä pysty- että vaaka-asennoissa.

Etsinkuva

Alla oleva kuva esittää kameran etsinkuvaa. Sen yläosassa on työkalupalkki, jota koskettamalla (tai vetämällä alaspäin) kaikki vaihtoehdot ilmestyvät.

Vasemmassa alakulmassa näkyy painike valotuksen säätöä varten. Laukaisin on tässä kuvassa alhaalla keskellä.

Kuvan keskellä näkyvä neliö tarkoittaa tarkennusaluetta. Kamera otta kuvan tuon neliön sisältämän kohteen etäisyyden ja valaistuksen mukaan. Tarkennusalueen sijaintia voi muuttaa silloin kun tarkennustapana on "Tarkenna koskettamalla" (katso "Kameran asetusten muuttaminen" alempana).Kuvien selaaminen Kamerassa
Kun olet ottanut kuvan, sipaise oikealle, niin näet viimeksi ottamasi kuvat. Tätä näkymää kutsuttaan "Kameran rullaksi". Se toimii samalla periaatteella kuin Galleria: kosketa kuvaa, niin jakovalikko ilmestyy; samassa näkymässä on myös vetovalikko, jonka avulla voit esimerkiksi poistaa juuri ottamiasi epäonnistuneita kuvia.

Päästäksesi takaisin kameran etsinkuvaan sipaise vasemmalle.

Laukaisinpainike
Kameran laukaisinpainikkeen sijaintia voi muuttaa. Paina sormi etsinkuvaan ja pidä se painettuna, kunnes useita pieniä ympyröitä ilmestyy. Kosketa yhtä niistä, ja laukaisin siirtyy siihen kohtaan.


Vinkki: katso artikkelin lopusta löytyvä video, jossa näytetään edellä kerroituista ominaisuuksista!

Kameran asetusten muuttaminen

Kameran asetukset luetellaan lyhyesti alla. Lue lisää asetuksista tästä artikkelista. Alla oleva kuva näyttää kaikki kameran etsinkuvasta löytyvät vaihtoehdot (ks. kpl b alla).

a) Harvemmin tarvittavat asetukset

Harvemmin tarvittavat asetukset sijaitsevat valikossa Asetukset > Sovellukset > Kamera. Täällä voit valita:

 • Kuvan resoluution (pisteluvun) ja muodon (16:9 vai 4:3)
 • Tallennetaanko GPS-koordinaatit otettuihin kuviin. (Huom: oletuksena pois päältä)

Tässä näkymässä voit säätää etu- ja takakameran asetuksia erikseen.

 

b) Asetukset, joita tarvitaan kuvanottohetkellä

Valotuksen säätäminen

 • Käytä vasemman alakulman lähellä olevaa painiketta automaattivaloituksen muuttamiseksi +/- 2 askelta.

Kamerassa on useita säätömahdollisuuksia. Vedä etsinkuvaa alaspäin (tai kosketa etsinkuvan yläreunan kuvakeriviä) saadaksesi vaihtoehdot esille. Seuraavassa esitellään säätövaihtoehdot vasemmalta oikealle pystyasentoisen etsinkuvan tapauksessa:

 • Kameran tila:  valokuvatila ja  videotila
 • Salamavalo:  automaattinen,  ei salamaa,  salama aina käytössä
 • Valkotasapaino:  automaattinen (AWB),  pilvinen taivas,  aurinkoinen,  loistelamppu,  hehkulamppu
 • Tarkennustapa:  tarkennus koskettamalla,  tarkennus äärettömään,  jatkuva automaattinen tarkennus
 • Valonherkkyys:  Automaattinen ja  ISO 100,  ISO 200 ja  ISO 400
 • Etsimen tähtäysruudukko:  ei ruudukkoa,  kolmanneksensäätöruudukko, tunnelmaruudukko
 • Laukaisun viive:  0,  3,  10 tai  15 sekuntia
 • Kameran valinta:  pääkamera,  etukamera.

Vedä asetusnäyttöä ylöspäin (tai kosketa asetusnäkymän yläreunaa) päästäksesi takaisin etsinkuvaan ottamaan kuvia.

 

Alla vielä yleiskatsaus Kameraan:

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk